Registration

 
Zajedinički neurološko-ginekološko-akušerski simpozijum ”Epilepsija i trudnoća”
 
 
Vreme održavanja simpozijuma
15.April 2022
 
Mesto održavanja
Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Кneza Mihaila 35

 
Jezik
Srpski
 
Organizatori
Srpska liga za borbu protiv epilepsije i Sekcija za perinatalnu i neonatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva
 
Akreditacija
Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Broj :153-01/2022-01 od 08.02.2022, pod rednim brojem A-1-227/22
Broj bodova: Za predavače 8, Za pasivno učešće 4
 
Program možete preuzeti  ovde
 
Prvu objavu možete preuzeti  ovde

 

REGISTRACIJA ZAVRŠENA
Učešće besplatno, broj mesta ograničen

 

 

 

 

 ORGANIZATORI: 

Srpska liga za borbu protiv epilepsije i Sekcija za perinatalnu i neonatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva

 

 

 TEHNIČKI ORGANIZATOR: 

Astra Travel d.o.o