Sezonske cene

NOVE SEZONSKE CENE

   Za polaske od 15. avgusta do 25. avgusta je ostalo izuzetno malo slobodnih kapaciteta.
   U nastavku se nalazi spisak preostalih kapaciteta kao i cene navedenih.

  18.08-28.08  

  18.08-30.08  

  20.08-30.08  

  21.08-31.08  

  23.08-30.08  

  23.08-02.09  

  25.08-04.09  


Cenovnik br. 5 važi od 08.08.2022 i odnosi se samo na preostale slobodne kapacitete za polaske od 15.08 do 25.08.

Za navedene termine ne postoje obračunate cene paket aranžmana. Prevoz se doplaćuje po redovnim cenama.

Za termine od 26.08.2022 do 11.09.2022 važi cenovnik br. 6 objavljen na sajtu, a za polaske od 12.09.2022 nastavlja da važi cenovnik od 24.marta koji se nalazi u štampanim katalozima i na sajtu.