Protokol ulaska u Grčku - NOVO!

Informacije u vezi sa procedurama ulaska u Grčku

OD 15.03.2022. NIJE NEOPHODNO POPUNJAVANJE PLF OBRASCA .

Od 01.05. su prestala da važe sva ograničenja prilikom ulaska u Grčku.

Putuje se kao nekad samo sa važećom putnom ispravom.

NIje više potrebno posedovati ni EU digitalni sertifikat, kao ni negativne testove na COVID-19.

Kako biste uvek bili sigurni da proveravate ažurne i najnovije uslove ulaska molimo Vas da se o istim informišete na sledećim stranicama koje su zvanična glasila Ministarstva turizma Republike Grčke I Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

https://travel.gov.gr/#/
https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/grcka


 
Vaš Astra Travel tim