Odluka Vlade Republike Srbije


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 18.11.2021. godine usvojena je Uredba o izmeni uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Izmenom je predviđeno da zamenska putovanja, definisana navedenom uredbom,
putnik može iskoristiti najkasnije do 31.decembra 2022. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazano zamensko putovanje, povraćaj uplaćenih sredstava će se izvršiti najkasnije do 01.februara 2023. godine.

Saopštenje MTT možete pogledati na linku https://mtt.gov.rs/vest kao i na linku http://www.pravno-informacioni-sistem.rs

Isplata neiskorišćenih zamenskih potvrda


Poštovani putnici, agencija Astra travel je krenula sa isplatom neiskorišćenih zamenskih potvrda. Obaveštavamo sve putnike koji nisu iskoristili svoje potvrde da agenciji dostave putem maila zahtev za povraćaj sa sledećim podacima:

- ime i prezime

- broj zamenske potvrde

- adresa i poštanski broj

- kontakt telefon

- naziv banke i broj tekućeg računa