Registration

 
MS i NMOSD u fokusu 2023:
godišnja konferencija Neuroyms

 
 
VREME ODRŽAVANJA
17.-18. Novembar 2023
 
MESTO ODRŽAVANJA
Hotel Hilton
11000 Beograd, Кralja Milana 35

 
JEZIK
Srpski
 
ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik:
Prof. Dr Šarlota Mesaroš

Članovi:
Ass. Dr Olivera Tamaš
Ass dr Maja Budimikić
Ass dr NIkola Veselinović
Doc. dr Gorica Marić
dr NIkola Momčilović
dr Marko Andabaka
dr Jelena Vitković
 
PROGRAM MOŽETE PREUZETI  OVDE

REGISTRACIJA ZATVORENA

Učešće besplatno, broj mesta ograničen


AKREDITACIJA
Skup je akreditovan sa 12 bodova za predavače, a 6 bodova za učesnike.


E-POSTERI I APSTRAKT OVDE

 

 

 

 ORGANIZATORI: 

Društvo neuroimunologa Srbije

 

Medicinski fakultet u Beogradu

 

Klinika za neurologiju UKCS

 

 

 TEHNIČKI ORGANIZATOR: 

Astra Travel d.o.o

 

 

 SPONZORI: